Настройки
Настройки шрифта
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному

Административные процедуры, осуществляемые отделом загса

09/12/2022 13:12

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» отдел загса осуществляет следующие административные процедуры:

5.1. Регистрация рождения

5.2. Регистрация заключения брака

5.3. Регистрация установления отцовства

5.4. Регистрация установления материнства

5.5. Регистрация смерти

5.6. Регистрация расторжения брака по решениям судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 г.

5.61. Регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе (в соответствии со статьей 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье)

5.7. Регистрация усыновления

5.8. Регистрация перемены фамилии, собственного имени, отчества

5.9. Выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния

5.10. Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

5.11. Восстановление записей актов гражданского состояния

5.12. Аннулирование записей актов гражданского состояния

5.13. Выдача справок о рождении, о смерти

5.14. Выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния (о записи акта гражданского состояния, об отсутствии записи акта о заключении брака), и извещений об отсутствии записи акта гражданского состояния

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г.             № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян» аддзел загса ажыццяўляе наступныя адміністрацыйныя працэдуры:

5.1. Рэгістрацыя нараджэння

5.2. Рэгістрацыя заключэння шлюбу

5.3. Рэгістрацыя ўстанаўлення бацькоўства

5.4. Рэгістрацыя ўстанаўлення мацярынства

5.5. Рэгістрацыя смерці

5.6. Рэгістрацыя скасавання шлюбу па рашэннях судоў, якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 г.

5.61. Рэгістрацыя скасавання шлюбу па ўзаемнай згодзе мужа і жонкі, не якія маюць агульных непаўналетніх дзяцей і спрэчкі аб маёмасці (у адпаведнасці з артыкулам 351 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і)

5.7. Рэгістрацыя ўсынаўлення

5.8. Рэгістрацыя перамены прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку

5.9. Выдача паўторнага пасведчання аб рэгістрацыі акта грамадзянскага стану

5.10. Унясенне змяненняў, дапаўненняў і выпраўленняў у запісы актаў грамадзянскага стану

5.11. Аднаўленне запісаў актаў грамадзянскага стану

5.12. Ануляванне запісаў актаў грамадзянскага стану

5.13. Выдача даведак аб нараджэнні, аб смерці

5.14. Выдача даведак, якія ўтрымліваюць звесткі з запісаў актаў грамадзянскага стану (аб запісы акта грамадзянскага стану, аб адсутнасці запісу акта аб заключэнні шлюбу), і паведамленняў аб адсутнасці запісу акта грамадзянскага стану