Барановичский районный исполнительный комитет

Барановичский районный исполнительный комитет
burger
Главная // Одно окно // Порядок оплаты административных процедур

Порядок оплаты административных процедур

Порядок оплаты административных процедур

 

Перечень платных процедур

в соответствии с Указом Президента республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (далее – Перечень № 200), и единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (далее - Единый перечень № 156)

Оплата государственной пошлины производится на:

расчетный счет №BY31AKBB36002110000060000000, Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, УНП 200676206

назначение платежа:

04301

(прочие доходы, поступающие в счет компенсации расходов государства)

_______________________________________________________

 

По административным процедурам 18.18 Перечня № 200 и 13.2 Единого перечня № 156 «Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

 

Оплата государственной пошлины производится на:

расчетный счет №BY31AKBB36002110000060000000, Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, УНП 200676206

 

назначение платежа:

 

для физических лиц – 03002

для организаций – 03001

 

в размере 0,5 базовой величины.

 

 

Для проведения платежа посредством ЕРИП необходимо:

 

1.Войти в АИС «Расчет» (ЕРИП).

2. Выбрать последовательно вкладки: Суды, Юстиция, Юридические услуги → Регистрация юридического лица и ИП  → Брестская область → Барановичи → Барановичский райисполком→Физические лица либо Юридические лица → Выписка из ЕГР

либо

в поисковой системе ЕРИП ввести номер услуги:

 

для физического лица:

4447751

для юридического лица:

4447781

 

3. При совершении платежа:

- физическое лицо в системе ЕРИП вводит свой идентификационный номер;

- юридическое лицо в системе ЕРИП указывает регистрационный номер (УНП). 

 

4. Проверить корректность информации. 

 

5. Совершить платеж.


Парадак аплаты адміністрацыйных працэдур

 

Пералік платных працэдур

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян» і пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24 верасня 2021 г. № 548 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца ў дачыненні да суб'ектаў гаспадарання»

 

Аплата дзяржаўнай пошліны вырабляецца на:

 

разліковы рахунак №BY31AKBB36002110000060000000, Галоўнае ўпраўленне Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці, г. Мінск,  ААТ «ААБ Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, УНП 200676206

прызначэнне плацяжу:

 

04301

(іншыя даходы, якія паступаюць у лік кампенсацыі расходаў дзяржавы)

_______________________________________________________

 

За прадастаўленне звестак з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў

 

Аплата дзяржаўнай пошліны вырабляецца на:

разліковы рахунак №BY31AKBB36002110000060000000, Галоўнае ўпраўленне Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці, г. Мінск,  ААТ «ААБ Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, УНП 200676206

 

прызначэнне плацяжу:

 

для фізічных асоб 03002

для арганізацый – 03001

 

у памеры 0,5 базавай велічыні.

 Для правядзення плацяжу неабходна з дапамогай АРІП:

 

1.Увайсці ў АІС "Разлік" (АРІП).

2. Выбраць паслядоўна ўкладкі: Суды, Юстыцыя, Юрыдычныя паслугі → Рэгістрацыя юрыдычнай асобы і ІП → Брэсцкая вобласць →БаранавічыБаранавіцкі райвыканкам→фізічныя асобы або юрыдычныя асобы Выпіска з АДРЮА

 

альбо

у пошукавай сістэме АРІП ўвесці нумар паслугі:

 

для фізічнай асобы:

4447751

 

БАРАНАВІЦКІ

РАЙВЫКАНКАМ

 КОД ПАСЛУГІ Ў АРІП:

4447751

ПРАДАСТАЎЛЕННЕ

ІНФАРМАЦЫІ З АДР

                                                                               

для юрыдычнай асобы:

4447781

 

БАРАНАВІЦКІ

  РАЙВЫКАНКАМ


  

КОД ПАСЛУГІ Ў АРІП:

4447781

ПРАДАСТАЎЛЕННЕ

ІНФАРМАЦЫІ З АДР

 


3. Пры здзяйсненні плацяжу:

- фізічная асоба ў сістэме АРІП ўводзіць свой ідэнтыфікацыйны нумар;

- юрыдычная асоба ў сістэме АРІП паказвае рэгістрацыйны нумар (УНП).

4. Праверыць карэктнасць інфармацыі.

5. Здзейсніць плацёж.Интернет-ресурсы

Полезные ссылки